-Ivanka K., Varaždin

Zahvaljujemo Vam se na vitaminima, toliko si svježi, fini i sočni da je pola vrećice otišlo u trenu.